Masjid Lund

Aktiviteter

Fredagar kl. 18:30 finns föreläsning av (Usul Us-Sunnah) ungdomsaktiviteter.
Alla andra aktiviteter har permitterats p.g.a. Covid-19. Detta gäller tillsvidare just nu!
Ansökan om medlemskap i Masjid Lund klicka här