Masjid Lund

Aktiviteter

Lördagar efter salat al maghrib finns föreläsning av (Al-'aqidah At-Tahawiyyah) ungdomsaktiviteter.
Alla andra aktiviteter har permitterats p.g.a. Covid-19. Detta gäller tillsvidare just nu!
Ansökan om medlemskap i Masjid Lund klicka här